Kulüp İşlemleri

 
SPOR KULÜBÜ İŞLEMLERİ İÇİN MATBU EVRAKLAR

 1 - ÖRNEK SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ
 2 - ÖRNEK OKUL SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ
 3 - SPOR KULÜBÜ KURMAK İÇİN ÜST DİLEKÇE VE EKLERİ
 
      Açıklamalar:
      Spor Kulübü Derneği  İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden ( eski adı  dernekler müdürlüğü ) 
      tüzüğünü onaylatıldıktan sonra , yukarıda belirtilen "spor kulübü kurmak için üst dilekçe ve ekleri"ni
      ikişer nüsha hazırlayarak İl Müdürlüğümüze başvurması gerekir. Spor kulüplerinde her branş için en az
      2. kademe antrenör belgesine sahip çalıştırıcı olmak zorundadır.

 4 - ANTRENÖR SÖZLEŞMESİ
 5 - SEZON SONU KULÜP BRANŞ FAALİYET RAPORU

Açıklamalar:
      Kulüpler aktif olan branşlarında her sezon sonunda ferdi sporcularda en az bir sporcunun katıldığı faaliyeti ,
      takım sporlarında en az bir takımın katıldığı faaliyeti branş faaliyet raporunda belirterek İl Müdürlüğümüze
      teslim etmelidir. FEDERASYONLARIN SEZON  BAŞLANGIÇ TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 6 - KULÜP İMZA SİRKÜLERİ

      Açıklamalar:
      İmza yetkilileri için üst dilekçenin ekinde yönetim kurulu kararı olmalıdır.

 7 - BRANŞ İLAVESİ YAPMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
                            
      Açıklamalar:                                                                                     
      Dilekçe ile beraber yönetim kurulu karar defteri, antrenör belgesi ve antrenör sözleşmesi                          
      ( en az 2. kademe ) gereklidir.

 8 - KULÜP NAKDİ YARDIM FORMU

      Açıklamalar:
      İl Müdürlüğümüze tescilli  aktif lisans ile yarışmalara katılmış olan FAAL SPOR KULÜPLERİ 
      nakdi yardım formunu doldurarak üst dilekçe ile İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunabilir.
      Nakdi yardım alan spor kulüpleri harcama belgelerini harcama yapıldıktan sonra 15 gün
      içerisinde İl Müdürlüğümüze ibraz etmelidir.


 
                  BARTIN İLİ YILLARA GÖRE kULÜP SAYILARI                                             
 

    YILLARA GÖRE SPOR KULÜBÜ SAYISI